KİTAP ÖNERİLERİ

Mahmud Erol Kılıç-Anadolu’nun Ruhu

<p>Kitap, Tasavvuf felsefesi alanında söz sahibi olan Mahmud Erol Kılıç ile tasavvuf, felsefe ve siyaset üzerine yapılan söyleşilerden oluşmaktadır. Kılıç’a göre tasavvuf : “Satıhtan içeriye inip kaynağı bulma eylemidir.’’ Tasavvuftaki dört kapıyı temsil eden, Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat’i şöyle tasvir etmiştir: "Şehrin en dışında surlar vardır. Şehri bütün dış saldırılardan korur. Bu surlardan içeri girmek için kapıya gelinir. Kapı açıldığında içeri girilir. Şehrin merkezinde padişahın sarayı vardır. Kapıdan oraya giden yollar bulunur. Saraya gitmek isteyenler o yolları izler ve sonunda sarayın eşiğine varılır. Surlar Şeriat’ı, yollar Tarikat’ı, saraya varmak Marifet’i, saraya kabul edilmek Hakikat’i temsil etmektedir." Evrim yolu, kutsal yolculuk, içsel yolculuk diğer adı ile Seyr-ü Süluk ise şöyle tanımlanmıştır: İnsanın kaynağına yapacağı yolculuğa verilen addır. Dikey bir yolculuktur. İnsanın cismani bedenden ruhani bedene doğru yapacağı yolculuğun adıdır. Anadolu’nun Ruhu’ndan bahsettiğimizde ise; İbn-i Arab-i, Mevlana ve Yunus Emre gibi bilgelerin Anadolu’ya ulaşmasını suyun yatağına meyil etmesi olarak nitelendirir: "Yüksek irfan yüksek bilgelik onu alabilecek, hazmedebilecek bir yer bulduğunda tabi olarak meyleder." Mahmud Erol Kılıç, İbn-i Arab-i, Mevlana ve Yunus Emre’nin farklı diller kullansalar da, aynı hakikati anlatan ve Anadolu ruhunun temellerini oluşturan bilgeler olduğunu belirtmiştir. Kitap söyleşilerden uyarlandığı için akıcı bir dile sahiptir. Tasavvufta ve felsefede sıkça karşımıza çıkan temel kavramlara verdiği başarılı örnekler ile konuya yalın ve net bir bakış açısı kazandırmaktadır. Değinilen kavramlardan birkaçı şöyledir: kamil insan, nefs ve mertebeleri, birlik, ilahi aşk… Popüler kültürün gördüğü dış kabuktan ziyade “öz”ü fark etmemize imkan tanımaktadır. Yunus Emre’nin dediği gibi: “Bir ben vardır benden içeri…” Gerçek “Ben”i keşfetmemiz dileği ile…</p> <p>Pınar Şeker</p>