KİTAP ÖNERİLERİ

Plotinus-Enneadlar

<p>28 yaşındayken Ammonius Saccas ile karşılaşıp ondan dersler alan Plotinus 40 yaşındayken Roma’da felsefe okulunu açar.<br />  </p> <p>Enneadlar ( 9’luklar )<br /> 6 tane ana bölümden oluşur:<br /> - İnsan ve Ahlak<br /> - Dünya ve Fiziksel Yasaları<br /> - Kader ve İlahi Takdir<br /> - Ruha Dair<br /> - Zekâ</p> <p>- Varlık ve Bir<br /> <br /> Her biri kendi arsında 9 ayrılan bu kitapta 9 siklusunu görebiliriz.<br /> 6*9 = 54<br /> 5+4= 9</p> <p> </p> <p>Kitabın Erdemler üzerine diye bölümü vardır. Orada der ki:<br /> <br /> Erdemler bizi gerçekten düzene koyarlar ve bizi iyi hale getirirler. İsteklerimize ve tutkularımıza sınırlar koyar ve bizi hatalardan korurlar. Ve zevklerden tutkulardan uzaklaşmanın ruhu ferahlattığını ve özgürleştirdiğini söyler.</p>